MKNOL

Przejdź do treści
                  
XI MULTIDYSCYPLINARNA
KONFERENCJANAUKI O LEKU

"NAUKA DLA PRZEMYSŁU, PRZEMYSŁ DLA NAUKI"

14-16 LISTOPADA
W WARSZAWIE

Sponsor
  
XI MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJA
NAUKI O LEKU
"NAUKA DLA PRZEMYSŁU, PRZEMYSŁ DLA NAUKI"

          
Szanowni Państwo!
  
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku 2018 mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału  w tegorocznej edycji.
XI edycja MKNOL 2018, organizowana przez Instytut Farmaceutyczny, odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Warszawie.

Z tą edycją, wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauki jaką jest szeroko rozumiana nauka o leku, pragniemy zapoczątkować budowanie stabilnej platformy do dialogu pomiędzy światem nauki a branżą farmaceutyczną.

Konferencja kierowana jest do chemików różnych specjalizacji, analityków, klinicystów, biochemików, specjalistów w dziedzinie formy leku, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych oraz przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Uczestnikami  konferencji będą również przedstawiciele firm, które zaprezentują urządzenia i technologie podczas prezentacji na stoiskach wystawienniczych.
 
Podczas konferencji nie zabraknie wykładów uznanych autorytetów w dziedzinie badań nad lekiem, prezentacji realizowanych projektów krajowych i międzynarodwych, wyników badań prezentowanych przez młodych naukowców.
 
Wierzę, że Państwa udział wzbogaci nasze spotkanie, dlatego jeszcze raz, serdecznie zapraszam do udziału w XI edycji MKNOL 2018.

  
dr hab. Przemysław Dorożyński
Przewodniczący Komitetu Naukowego
XI MKNOL 2018
Panele dyskusyjne:

"Nauka dla Przemysłu - 15 listopada 2018
"Przemysł dla Nauki" - 16 listopada 2018

od 14:00
Rejestracja uczestników
Główny hol Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Boss
od 15:30
Przerwa kawowa

16:00 – 16:25
OTWARCIE   KONFERENCJI
Dr inż. Paweł Bielski p.o. Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego

Dr hab. Przemysław Dorożyński p.o. Z-cy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Naukowego, Przewodniczący Komitetu Naukowego MKNOL2018


16:25 – 16:55
Wręczenie stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu
Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi

17:00 – 19:30
PANEL - DRUG DISCOVERY IN ONCOLOGY
Kamil Sitarz - R&D Biology Director - Introduction to drug discovery at Selvita
Tomasz Rzymski - Head of Targeted Therapies Platform - Synthetic Lethality approach in drug discovery
Krzysztof Brzózka- Chief Scientific Officer - SEL120 - From hit ID to Clinical Candidate
Monika Dobrzańska - Head of Immunooncology Platform - Immunooncology concept at Selvita
Mateusz Nowak - Head of Cancer Metabolism - Adenosine pathway in cancer progression
Michał Warchoł - AI Labs Director,   Ardigen - Artificial Intelligence in   Drug Discovery
       
Przewodniczący sesji: Dr hab. Przemysław Dorożyński / Prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz
20:15 – 23:00
UROCZYSTA KOLACJA
Restauracja Stary Młyn na terenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Boss
Wśród uczestników Konferencji zostanie przeprowadzony konkurs na najlepsze wystąpienie ustne (komunikaty) i na postery. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody, a dla wyróżnionych doktorantów możliwość uczestnictwa w płatnych stażach w Instytucie Farmaceutycznymi i firmie Celon Pharma.
Warunki staży uzgadniane będą bezpośrednio między laureatem konkursu a Instytutem lub firmą.Regularna opłata rejestracyjna -  obowiązuje od 1 lipca br.
1 100 PLN brutto dla doktoranta
1 450 PLN brutto dla pozostałych uczestników

OPŁATA REJESTERACYJNA ZAWIERA:
 • udział w sesjach naukowych i panelach dyskusyjnych,
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie zgodnie z programem, w tym przerwy kawowe,
 • uroczysta kolacja,
 • parking.
UWAGA!
Nocleg dodatkowo płatny!
180 PLN brutto ze śniadaniem / osobę /dobę -  w pokoju 2-osobowym
300 PLN brutto ze śniadaniem /dobę – w pokoju 1-osobowymorganizacja.mknol@ifarm.eu

22 456 38 50


UWAGA:  Prosimy o przesyłanie abstraktów wyłącznie w formacie zgodnym z szablonem abstraktu – do pobrania poniżej

Abstrakt powinien stanowić maksymalnie skondensowane informacje dotyczące tematyki prezentacji lub posteru, jak również powinien zawierać informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań oraz najważniejsze wyniki i wnioski.

Abstrakt należy obowiązkowo wysłać w terminie wskazanym w zakładce TERMINY.

Abstrakty będą przyjmowane tylko od zarejestrowanych i opłaconych uczestników.
 

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań naukowych w formie referatu lub posteru. Przygotowana prezentacja powinna nawiązywać tematycznie do zagadnień poruszanych podczas Konferencji i wpisywać się w zaproponowane obszary tematyczne. Prezentacje mogą dotyczyć badań własnych Prelegenta jak i rozwiązania zagadnień teoretycznych.

REFERAT Wystąpienie w formie referatu nie powinno przekraczać 15 minut. Prezentacja powinna zostać przygotowana w programie Power Point.

POSTER Prezentacja w formie posteru w formacie A0 (wysokość 118,9 cm x szerokość 84,1 cm) oraz w formie elektronicznej prezentacji – filmiku.

Krótkie instrukcje poniżej prezentuje Przewodniczący Komitetu Naukowego, Dr hab. Przemysław Dorożyński.


 • Patrycja Mihalovits - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • Katarzyna Fitak-Wilczyńska
 • Grzegorz Huszcza
 • Monika Kwaśniewska   
 • Patryk Rospara  
 • Katarzyna Sidoryk                       
 • Katarzyna Szkaradek-Siwińska
 • Gabriela Wyszogrodzka


Panel 14 listopada 2018
DRUG DISCOVERY IN ONCOLOGY
Regulamin XI Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku
 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konferencji.             

   


                                         

                     
Podczas Konferencji zapraszamy Państwa na stoiska targowo-informacyjne w specjalnie do tego celu przygotowanej sali

WYSTAWCY

                                         
      TriMen Chemicals                                  


MKNOL 2018

Instytut Farmaceutyczny

Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Tel: 22 456 38 50,
  
Email: organizacja.mknol@ifarm.eu

Website: www.mknol.eu


Wróć do spisu treści